Zonnehoeve in lockdown tegen Coronavirus

Beste vrijwilligers
Vandaag beslisten de verantwoordelijken van Zonnehoeve om in lockdown te gaan. Ze willen het Coronavirus alle kans ontnemen om toe te slaan en hopen zo de bewoners te vrijwaren van het virus.
Dus is het vanaf heden tot 31 maart verboden om als vrijwilliger op Zonnehoeve of in één van de huizen van Zonnehoeve te komen! We vragen ook uitdrukkelijk aan de vrijwilligers om niet op stap te gaan met de bewoners, dus alle contact is verboden! De bewoners zijn ook op de hoogte en weten dat ze aan geen enkele activiteit buiten de voorziening mogen deelnemen.
Als vrijwilligers van ZoVRIJ kunnen we nu de beste hulp bieden door deze sociale verplichting strikt na te komen.We houden u op de hoogte van de verdere beslissingen, want deze maatregel kan mogelijks na 31 maart verlengd worden.
Van harte dank voor uw medewerking!
het ZoVRIJ-vrijwilligersteam


%d bloggers liken dit: